CENNIK

  • «
  • 1
  • »
Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

Dydaktyka / Podręczniki akademickie (35)

Chemia kosmetyków 32,30 zł 33,91 zł
Chemia nowoczesnych kosmetyków 27,24 zł 28,60 zł
Historia ustroju Polski 19,55 zł 20,53 zł
Mikroekonomia. Zadania 21,05 zł 22,10 zł
Podstawy rachunkowości 46,00 zł 48,30 zł
Prawa człowieka i ich ochrona 46,74 zł 49,08 zł
Prawo budowlane i gospodarki przestrzennej. Ćwiczenia 12,75 zł 13,39 zł
Prawo rzymskie 18,70 zł 19,63 zł
System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 27,20 zł 28,56 zł
Verba Iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego 21,25 zł 22,31 zł
System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej 39,10 zł 41,06 zł
Wybrane zagadnienia z ekonomii dla studentów prawa i administracji 24,29 zł 25,50 zł
Zbiór kazusów z postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji 20,40 zł 21,42 zł
Zbiór kazusów z prawa karnego materialnego 26,35 zł 27,67 zł
Marketing - podręcznik akademicki 40,80 zł 42,84 zł
Kryminalistyka. Przewodnik 48,57 zł 51,00 zł
Przebieg procesu karnego. Kazusy i orzecznictwo 12,14 zł 12,75 zł
Prawo wyznaniowe. Wspólnoty religijne i ich osoby prawne 46,95 zł 49,30 zł
Ustrój samorządu terytorialnego 35,62 zł 37,40 zł
Ochrona fizyczna osób i mienia I stopień licencji 31,57 zł 33,15 zł
Ochrona fizyczna osób i mienia II stopień licencji oraz ochrona imprez masowych 46,14 zł 48,45 zł
Wybrane problemy rzymskiego prawa publicznego 14,57 zł 15,30 zł
Filozofia prawa 48,57 zł 51,00 zł
Wprowadzenie do prawa podatkowego 30,60 zł 32,13 zł
Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny 36,43 zł 38,25 zł
Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa 45,33 zł 47,60 zł
Łacińska terminologia prawnicza 117,43 zł 123,30 zł
Prawo konstytucyjne 66,86 zł 70,20 zł
PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH Materiały do ćwiczeń 20,24 zł 21,25 zł
Logika dla prawników. Kompendium 17,81 zł 18,70 zł
Podstawy prawa finansów ubezpieczeń społecznych 26,71 zł 28,05 zł
Wstęp do prawoznawstwa 35,24 zł 37,00 zł
Prawo finansów publicznych 55,24 zł 58,00 zł
Wstęp do prawoznawstwa Ćwiczenia i materiały 27,62 zł 29,00 zł
Prawo podatkowe Zagadnienia teorii i praktyki 61,90 zł 65,00 zł

Dydaktyka / Propozycje dla dyslektyków (7)

Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych - zeszyt 2 10,20 zł 10,71 zł
Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych - zeszyt 3 10,20 zł 10,71 zł
Ćwiczenia usprawniające naukę pisania i czytania dla uczniów klas IV - VI 21,25 zł 22,31 zł
Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych 21,25 zł 22,31 zł
Materiały do diagnozy pedagogicznej umiejętności pisania i czytania uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 12,75 zł 13,39 zł
Chcę wiedzieć ... czytanie ze zrozumieniem 13,60 zł 14,28 zł
Moje dziecko. Strateg czy organizator 34,00 zł 35,70 zł

Ekonomia / Rachunkowość (2)

Podstawy rachunkowości 46,00 zł 48,30 zł
Ekonometria współczesna 28,57 zł 30,00 zł

Ekonomia / Teoria Ekonomii (2)

Makroekonomia. Materiały do ćwiczeń 30,60 zł 32,13 zł
Mikroekonomia. Zadania 21,05 zł 22,10 zł

Ekonomia / Zarządzanie (11)

Efektywność projektów inwestycyjnych 25,50 zł 26,77 zł
Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje 10,00 zł 10,50 zł
Przywództwo w środowisku globalnego biznesu 45,00 zł 47,25 zł
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 23,80 zł 24,99 zł
Marketing - podręcznik akademicki 40,80 zł 42,84 zł
Enoturystyka jako szansa rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich 44,76 zł 47,00 zł
Zarządzanie jakością 44,52 zł 46,75 zł
Biznes plan. Standardy i praktyka 23,81 zł 25,00 zł
Firma w otoczeniu globalnym 9,52 zł 10,00 zł
Przywództwo w biznesie 42,86 zł 45,00 zł
Wiedza w procesach konsolidacji przedsiębiorstw przemysłowych 64,76 zł 68,00 zł

Księgi Pamiątkowe (2)

Historia integra - Księga pamiątkowa ofiarowana prof. Stanisławowi Salomonowiczowi w siedemdziesięciolecie urodzin 19,05 zł 20,00 zł
PRO MEMORIA Księga dla uczczenia pamięci Profesor Krystyny Kamińskiej 138,10 zł 145,00 zł

Literatura Popularna (4)

Dzieje i Skarby Kościoła Świętojakubskiego w Toruniu 55,24 zł 58,00 zł
Dzieje i Skarby Kościołów Torunia Podgórza 58,50 zł 61,43 zł
Przywileje lokacyjne Torunia 33,15 zł 34,81 zł
Ja-Bóg czyli życie po życiu Nowej Ery 34,00 zł 35,70 zł

Periodyki (1)

Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 40,00 zł 43,20 zł

Polska - Unia Europejska (4)

System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej 39,10 zł 41,06 zł
Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej 37,24 zł 39,10 zł
Unia Europejska w dobie przemian ustrojowych 42,10 zł 44,20 zł
Dynamika rozwoju Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej 61,90 zł 65,00 zł

Prawo / Administracyjne i samorządowe (10)

System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 27,20 zł 28,56 zł
Ustawa o strażach gminnych z komentarzem 24,65 zł 25,88 zł
Zagadnienia prawa administracyjnego 12,95 zł 13,60 zł
Działalność prawodawcza samorządów zawodowych w Polsce 46,29 zł 48,60 zł
Konstytucja w orzecznictwie sądów administracyjnych 38,86 zł 40,80 zł
Słownik finansów samorządu terytorialnego 38,10 zł 40,00 zł
Ustawa o służbie celnej. Komentarz 71,24 zł 74,80 zł
Konstrukcja prawna ustawy budżetowej 33,33 zł 35,00 zł
Dotacje budżetowe 45,71 zł 48,00 zł
Ustawa o petycjach - komentarz. Monitoring petycji 27,62 zł 29,00 zł

Prawo / Cywilne (14)

Ochrona własności intelektualnej. Zarys problematyki 31,45 zł 33,02 zł
Odszkodowanie za niemożność korzystania z pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym 42,50 zł 44,62 zł
Odszkodowanie za ubytek wartości handlowej pojazdu poddanego naprawie 50,19 zł 52,70 zł
Związki partnerskie. Debata na temat projektowanych zmian prawnych. 38,05 zł 39,95 zł
Ubezpieczenie budynków od ryzyk katastroficznych. Aspekty prawno-ekonomiczne 80,95 zł 85,00 zł
Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Komentarz 42,10 zł 44,20 zł
Wybrane problemy prawno-medyczne ze szczególnym uwzględnieniem transplantacji 12,95 zł 13,60 zł
Nadużycie prawa do posługiwania się formą osoby prawnej 4,76 zł 5,00 zł
Aspekty publicznoprawne organizacji i finansowania ochrony zdrowia w Republice Włoskiej 68,57 zł 72,00 zł
System prawny ubezpieczeń obowiązkowych. Przesłanki i kierunki reform 50,19 zł 52,70 zł
Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie - aktualne problemy prawne 28,33 zł 29,75 zł
Ustawa o służbie celnej. Komentarz 71,24 zł 74,80 zł
Postanowienia niedozwolone na tle umów ubezpieczenia 42,86 zł 45,00 zł
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako organ ochrony prawa do prywatności 46,67 zł 49,00 zł

Prawo / Gospodarcze (5)

Wprowadzenie do prawa antymonopolowego 22,10 zł 23,20 zł
Instytucje prawa rynku kapitałowego 37,24 zł 39,10 zł
Kodeks karny skarbowy z orzecznictwem 4,76 zł 5,00 zł
Kodeks karny skarbowy. Przegląd problematyki 9,52 zł 10,00 zł
Finanse przestępczości zorganizowanej 39,67 zł 41,65 zł

Prawo / Karne (6)

Zbiór kazusów z prawa karnego materialnego 26,35 zł 27,67 zł
Kodeks karny skarbowy z orzecznictwem 4,76 zł 5,00 zł
Kodeks karny skarbowy. Przegląd problematyki 9,52 zł 10,00 zł
Kryminalistyka. Przewodnik 48,57 zł 51,00 zł
Kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ w międzynarodowym sądownictwie karnym 4,76 zł 5,00 zł
Prawo karne w kazusach 41,90 zł 44,00 zł

Prawo / Kodeks rodzinny i opiekuńczy (1)

Prawa ojców w orzecznictwie strasburskim 4,76 zł 5,00 zł

Prawo / Konstytucyjne i prawa człowieka (5)

Europejski Trybunał Praw Człowieka w poszukiwaniu efektywnej ochrony praw jednostki 57,48 zł 60,35 zł
Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet - ustrój, kompetencje,funkcjonowanie 37,24 zł 39,10 zł
Konstytucja w orzecznictwie sądów administracyjnych 38,86 zł 40,80 zł
Sekty destrukcujne 47,62 zł 50,00 zł
Podstawy międzynarodowej ochrony praw człowieka 30,48 zł 32,00 zł

Prawo / Międzynarodowe (8)

Współpraca i rywalizacja w przestrzeni kosmicznej: prawo-polityka-gospodarka 64,76 zł 68,00 zł
Europejskie prawo karne - zarys wykładu 4,76 zł 5,00 zł
Europejskie rady zakładowe 4,76 zł 5,00 zł
Kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ w międzynarodowym sądownictwie karnym 4,76 zł 5,00 zł
Odpowiedzialność państwa-strony Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 49,52 zł 52,00 zł
Fenomen "państw upadłych" w świetle prawa międzynarodowego. 32,38 zł 34,00 zł
Porozumienia europejskich partnerów społecznych 61,90 zł 65,00 zł
Instrumenty prawne przysługujące poszkodowanym lub zagrożonym naruszeniami prawa antymonopolowego w prawie Stanów Zjednoczonych i w prawie Unii Europejskiej 59,05 zł 62,00 zł

Prawo / Podatkowe (4)

Wprowadzenie do prawa podatkowego 30,60 zł 32,13 zł
Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 40,00 zł 43,20 zł
Państwo i podatki w świecie arabskim. Systemy podatkowe państw arabskich 38,86 zł 40,80 zł
Pomoc państwa dla przedsiębiorców w prawie Unii Europejskiej a podatki bezpośrednie 25,90 zł 27,20 zł

Prawo / Pracy (2)

Ochrona praw pracownika w kodeksie karnym. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne 38,86 zł 40,80 zł
Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy 74,29 zł 78,00 zł

Prawo / Teoria i filozofia prawa (3)

Filozofia prawa 48,57 zł 51,00 zł
Zasady wykładni prawa 35,70 zł 37,48 zł
Filozoficznoprawny wymiar kontroli konstytucyjności 64,76 zł 68,00 zł

Prawo / Zbiory przepisów prawnych (1)

Kodeks karny skarbowy z orzecznictwem 4,76 zł 5,00 zł

TANIA KSIĄŻKA (139)

Droga do aktywizowania polskich nabywców finalnych 4,76 zł 5,00 zł
Europejska pomoc prawna w sprawach karnych 4,76 zł 5,00 zł
Europejskie prawo karne - zarys wykładu 4,76 zł 5,00 zł
Europejskie rady zakładowe 4,76 zł 5,00 zł
Podstęp w toku czynności karnoprocesowych i operacyjnych 4,76 zł 5,00 zł
Firma w otoczeniu globalnym 9,52 zł 10,00 zł
Jasne i ciemne strony wpływu kryzysu światowego na relacje interpersonalne w przedsiębiorstwach 4,76 zł 5,00 zł
Kodeks karny skarbowy z orzecznictwem 4,76 zł 5,00 zł
Kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ w międzynarodowym sądownictwie karnym 4,76 zł 5,00 zł
Konwencja NZ o prawie morza z 1982 r. 4,76 zł 5,00 zł
Kreowanie wiedzy w przedsiębiorstwie budowlanym 4,76 zł 5,00 zł
Kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych 4,76 zł 5,00 zł
Kształtowanie swobody decyzyjnej w zarządzaniu grupami kapitałowymi 4,76 zł 5,00 zł
Lex informatica 4,76 zł 5,00 zł
Materialnoprawne aspekty odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w polskim prawie karnym 4,76 zł 5,00 zł
Modelowanie strategii biznesu 4,76 zł 5,00 zł
Nabywcy finalni jako podmioty marketingowego oddziaływania 4,76 zł 5,00 zł
Nadużycie prawa do posługiwania się formą osoby prawnej 4,76 zł 5,00 zł
O potrzebie polskiego Kodeksu ubezpieczeń 9,52 zł 10,00 zł
Obowiązek współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym 9,52 zł 10,00 zł
Ochrona usługobiorcy usług elektronicznych 4,76 zł 5,00 zł
Opodatkowanie Kościoła Katolickiego i jego osób duchownych 4,76 zł 5,00 zł
Polityka fiskalna 4,76 zł 5,00 zł
Porozumienia międzynarodowe wspólnot i Unii Europejskiej 4,76 zł 5,00 zł
Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny 4,76 zł 5,00 zł
Pozycja prawna Komisji Europejskiej w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich 4,76 zł 5,00 zł
Praktyczne aspekty orzekania o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 4,76 zł 5,00 zł
Prawa ojców w orzecznictwie strasburskim 4,76 zł 5,00 zł
Prawa podstawowe w prawie i praktyce Unii Europejskiej 14,29 zł 15,00 zł
Prawne aspekty pracy tymczasowej 4,76 zł 5,00 zł
Prawne formy realizacji zadań gospodarczych i społecznych samorządu terytorialnego 4,76 zł 5,00 zł
Prawo budowlane. Komentarz do ustawy i orzecznictwo 9,52 zł 10,00 zł
Prawo do prywatności osób publicznych 4,76 zł 5,00 zł
Prawo ochrony środowiska w kazusach 4,76 zł 5,00 zł
Prawo pocztowe Unii Europejskiej 4,76 zł 5,00 zł
Prawo rodzinne w kazusach 4,76 zł 5,00 zł
Sankcje gospodarcze wobec podmiotów zewnętrznych w prawie i praktyce Unii Europejskiej 4,76 zł 5,00 zł
Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej 4,76 zł 5,00 zł
Siła wyższa w Rzymskim Prawie Prywatnym 4,76 zł 5,00 zł
Spółki wodne - cele i zadania 4,76 zł 5,00 zł
Status prawny zatrzymanych w Guantanamo Bay 4,76 zł 5,00 zł
Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i swoboda świadczenia usług w prawie Unii Europejskiej 4,76 zł 5,00 zł
System informatyczny zarządzania. Projekt koncepcji systemu. Identyfikacja funkcji systemu metodą macierzowo-funkcjonalną 4,76 zł 5,00 zł
Sytuacja administracyjnoprawna mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce 4,76 zł 5,00 zł
Tryby szczególne w kodeksie postępowania karnego w świetle poglądów prezentowanych w doktrynie i judykaturze 2,86 zł 3,00 zł
Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce 4,76 zł 5,00 zł
Unia Europejska. Wybrane aspekty ustrojowe 4,76 zł 5,00 zł
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych - komentarz 9,52 zł 10,00 zł
Ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego 4,76 zł 5,00 zł
Ustrój organów ochrony prawnej. Zestaw wykładów, kazusy, zbiór ustaw 9,52 zł 10,00 zł
W pogoni za nowoczesnością 14,29 zł 15,00 zł
Warunkowe umorzenie postępowania karnego w świetle koncepcji sprawiedliwości naprawczej 9,52 zł 10,00 zł
Wektorowe modele autoregresyjne w analizie makroekonomicznych szeregów czasowych 4,76 zł 5,00 zł
Wokół problematyki orzeczeń 4,76 zł 5,00 zł
Wprowadzenie do międzynarodowych przepływów kapitału 9,52 zł 10,00 zł
Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego 4,76 zł 5,00 zł
Wybór źródeł do nauki prawa wyznaniowego 4,76 zł 5,00 zł
Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu terytorialnego 4,76 zł 5,00 zł
Zagadnienie precedensu w prawie międzynarodowym praw człowieka 9,52 zł 10,00 zł
Zakaz nadużycia pozycji dominującej we wspólnotowym i polskim prawie antymonopolowym 9,52 zł 10,00 zł
Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania 9,52 zł 10,00 zł
Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa 4,76 zł 5,00 zł
Zasada państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP 9,52 zł 10,00 zł
Zasada powszechności cła i jej ograniczenia w Polsce, Unii Europejskiej oraz wybranych krajach Europy Wschodniej 4,76 zł 5,00 zł
Zasada proporcjonalności w prawie Wspólnot Europejskich 4,76 zł 5,00 zł
Zasada władztwa daniowego w Konstytucji RP z 1997 r. 4,76 zł 5,00 zł
Zatrudnianie pracowników w formie telepracy 4,76 zł 5,00 zł
Zrównoważony rozwój w systemie prawa 9,52 zł 10,00 zł
Równowaga instytucjonalna jako kategoria doktrynalna, orzecznicza i normatywna 4,76 zł 5,00 zł
Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki 28,57 zł 30,00 zł
Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością 14,29 zł 15,00 zł
Odpowiedzialność za szkodę w środowisku - dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Komentarz 4,76 zł 5,00 zł
Skuteczność zarządzania projektami w przedsiębiorstwach działających w Polsce 9,52 zł 10,00 zł
Wolność religii Wybór materiałów dokumenty orzecznictwo 4,76 zł 5,00 zł
Zasada odpowiedzialności pozaumownej Unii Europejskiej 14,29 zł 15,00 zł
Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieruchomościach. Rozwiązania ubezpieczeniowe w Polsce i na świecie 19,05 zł 20,00 zł
Ekonometria współczesna 28,57 zł 30,00 zł
Biznes plan. Standardy i praktyka 23,81 zł 25,00 zł
Wielokryterialne wspomaganie wyboru projektów europejskich 9,52 zł 10,00 zł
Sądownictwo administracyjne 9,52 zł 10,00 zł
Sprawiedliwość w prawie antydumpingowym Światowej Organizacji Handlu 19,05 zł 20,00 zł
Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe 28,57 zł 30,00 zł
Tajemnica państwowa w zeznaniach świadka w polskim ustawodawstwie 9,52 zł 10,00 zł
Zasada poszanowania praw człowieka w Europejskim Prawie Wspólnotowym 19,05 zł 20,00 zł
Kodeks karny skarbowy. Przegląd problematyki 9,52 zł 10,00 zł
Ubezpieczenia grupowe na życie a prawo zamówień publicznych 19,05 zł 20,00 zł
Historia integra - Księga pamiątkowa ofiarowana prof. Stanisławowi Salomonowiczowi w siedemdziesięciolecie urodzin 19,05 zł 20,00 zł
Sytuacja prawna zastawnika w prawie polskim 19,05 zł 20,00 zł
Porównanie wybranych polskich i niemieckich materialnoprawnych regulacji działania na GMO w systemach zamkniętych oraz niektórych aspektów procedury z uwzględnieniem ich kontekstu etycznego 4,76 zł 5,00 zł
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego w Polsce 14,29 zł 15,00 zł
Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Rady pracowników po zmianach. Komentarz 19,05 zł 20,00 zł
Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa urzędniczego 14,29 zł 15,00 zł
Stosunki pracy w administracji publicznej 14,29 zł 15,00 zł
Ustawa o kosmetykach z komentarzem 14,29 zł 15,00 zł
Współczesne przedsiębiorstwo. Problemy funkcjonowania i zatrudniania 14,29 zł 15,00 zł
Zniesienie instytucji pozwolenia na budowę a prawo zabudowy nieruchomości gruntowych 9,52 zł 10,00 zł
Przepisy i normy integracyjne w konstytucjach wybranych państw członkowskich 23,81 zł 25,00 zł
Prawo międzynarodowe publiczne - zarys wykładu 14,29 zł 15,00 zł
Wprowadzenie do systemu prawa Stanów Zjednoczonych 19,05 zł 20,00 zł
Uwarunkowania funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego rolników w Polsce 28,57 zł 30,00 zł
Ustrój szkolnictwa wyższego w Polsce 23,81 zł 25,00 zł
Ustrój administracji w nowożytnej Europie 14,29 zł 15,00 zł
Różnorodne formy zatrudnienia 19,05 zł 20,00 zł
Rozwiązanie parlamentu przed upływem kadencji w polskim i włoskim prawie konstytucyjnym 19,05 zł 20,00 zł
Przyrodnicza konkurencyjność regionów 23,81 zł 25,00 zł
Pozycja ustrojowa i karnoprocesowa prokuratury w Polsce na tle prawnoporównawczym 28,57 zł 30,00 zł
Historia społeczna i polityczna Europy 19,05 zł 20,00 zł
Etyczny kontekst marketingu produktów spożywczych 9,52 zł 10,00 zł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki 19,05 zł 20,00 zł
Bankowe oszustwo kredytowe. Aspekty normatywne, kryminologiczne i politycznokryminalne 23,81 zł 25,00 zł
Autorytet państwa 23,81 zł 25,00 zł
Przesłuchanie małoletniego świadka w polskim procesie karnym 9,52 zł 10,00 zł
Koszty postępowania w sprawach o wykroczenia 9,52 zł 10,00 zł
Orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych dotyczące przestępstw gospodarczych 14,29 zł 15,00 zł
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wyborczych 23,81 zł 25,00 zł
Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku 9,52 zł 10,00 zł
Prolegomena do nauk o człowieku, władzy i prawie 23,81 zł 25,00 zł
Umowa jurysdykcyjna w systemie międzynarodowego postępowania cywilnego 28,57 zł 30,00 zł
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Komentarz 23,81 zł 25,00 zł
Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w Polsce 20,95 zł 22,00 zł
Krótka broń palna. Zagadnienia wybrane 24,29 zł 25,50 zł
Korporacyjne uprawnienia kontrolne wspólników spółek kapitałowych 30,48 zł 32,00 zł
Kryteria wyboru banku preferowane przez właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw na Warmii i Mazurach 9,52 zł 10,00 zł
Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki kapitałowej 22,86 zł 24,00 zł
Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych 19,05 zł 20,00 zł
Granice badań oskarżonego w celach dowodowych 33,33 zł 35,00 zł
Dowody osobowe w postępowaniu karnym 19,05 zł 20,00 zł
Między wykładnią a tworzeniem prawa 47,62 zł 50,00 zł
Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy 23,81 zł 25,00 zł
Doradztwo odszkodowawcze w Polsce. Potrzeba regulacji prawnej 47,62 zł 50,00 zł
Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez samorząd terytorialny 9,52 zł 10,00 zł
Intuicja jako kompetencja menedżerska w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem 28,57 zł 30,00 zł
Kryminalistyka dla prawa. Prawo dla kryminalistyki 23,81 zł 25,00 zł
Małoletni pokrzywdzony w polskim procesie karnym 28,57 zł 30,00 zł
"Mężnie i Wiernie" Papieska Gwardia Szwajcarska Historia chwały 28,57 zł 30,00 zł
Ochrona zbiorowych interesów konsumentów w prawie Unii Europejskiej i w wybranych porządkach prawnych państw członkowskich 28,57 zł 30,00 zł
Odpowiedzialność deliktowa w razie niepewności związku przyczynowego. Studium prawnoporównawcze. 28,57 zł 30,00 zł
Podstawy ustroju konstytucyjnego Republiki Włoskiej 28,57 zł 30,00 zł
Prawno-administracyjne zagadnienia ustrojowej polityki administracyjnej 28,57 zł 30,00 zł
Sklep internetowy Shoper.pl